Esnek Çalışma Modelleri Uygulamaları Paneli

Esnek Çalışma Modelleri Uygulamaları Paneli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliği ile Çorlu ve İstanbul’da gerçekleştirilen Esnek Çalışma Modelleri Uygulamaları Panelleri’nin üçüncüsünü 23 Kasım Salı günü bölgedeki kurumların yoğun ilgisi ve katılımı ile  Denizli’de gerçekleştirdi.

Er-Bakır’ın ev sahipliği yaptığı panelde, Esnek Çalışma konusunda yasal düzenlemeler, iş dünyası ihtiyaçları, dünyadan esnek çalışma modelleri örnekleri  ve şirket uygulamaları paylaşıldı. Bölgedeki kurumların temsilcilerinin  Esnek Çalışma ile ilgili düzenlemeler konusundaki ihtiyaçlarını dile getirdikleri panelde, ÇSGB Çalışma Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Lütfi İnciroğlu, MESS Eğitim Vakfı Genel Müdürü Necdet Kenar, PERYÖN Hukuk Çalışma Grubu Üyesi Avukat Ertürk Eras, Er-Bakır İnsan Kaynakları Müdürü Hüseyin Pakdoğan ve Global Bilgi İnsan Kaynakları Yöneticisi Özlem Temel Demir katılımcılardan gelen soruları yanıtladılar.

PERYÖN Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Barbaros Kon açılış konuşmasında bu tür bir organizasyonun Denizli’de yapılmasının önemini vurgulayarak, konuşmacı ve katılımcılara teşekkürlerini iletti. Aynı zamanda panel moderatörlüğünü de üstlenen Sayın  Necdet Kenar dünya ile eşit koşullarda rekabet edebilmek için esneklik modelleri ile ilgili düzenlemelerin önemli olduğunu dile getirdi. Türkiye’de istihdamın yaklaşık yarısının, ücretli istihdamın %27,5’nin kayıt dışı olduğunu ve  iş gücü piyasalarının kurallara uyanlar, kısmi uyanlar ve uymayanlar olarak 3 katmana ayrıldığını ifade etti. Kenar, ülkemizde esnek çalışma modellerinin istihdamı artırmak için bir araç olarak kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Bu tür çalışma modellerinin çalışanlar tarafından benimsenmesi için ise güvenceli esneklik anlayışının oluşmasının önemli olduğunun belirtti.

Sayın Lütfi İnciroğlu ise Esnek Çalışma konusundaki yasal düzenlemeler konusunda uygulamaya yönelik detaylı bilgi verdi ve katılımcılardan gelen bölgesel ihtiyaçları değerlendirerek, konuyla ilgili soruları yanıtladı. Atipik çalışma modellerinin uygulamasında İnsan Kaynakları bölümlerine önemli rol düştüğünü belirten İnciroğlu, işvereni bu tür alternatifler konusunda yönlendirmenin İnsan Kaynakları yöneticilerine düştüğünü belirtti. Özellikle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 9. maddesine dikkat çeken İnciroğlu, bu maddede işverenle çalışan arasında anlaşma esasına dayanarak sözleşme serbestliği tanındığını belirtti. Bu durumun kanunla ve yönetmeliklerle düzenlenmemiş farklı esnek çalışma modelleri için işverenlerin çalışanla mutabık kaldıkları çalışma şeklini kendilerinin belirleyebileceğini belirtti.

4857 sayılı kanun ve iş dünyasının ihtiyacı olan düzenlemeler konusunda görüşlerini belirten Avukat Ertürk Eras ise, mevcut düzenleme ile ilgili eksiklerin giderilmesi gerektiğine dikkat çekti. Dünyada önemli ölçüde tercih edilen özel istihdam büroları ve alt işveren konusundaki düzenlemelerin ülkemizde oldukça katı olduğunu  ve işletmelerin bu nedenle bu tür uygulamaları kullanmaktan çekinir hale geldiklerini dile getirdi. Kurumların esnek çalışma modellerini uygularken iyi niyet ilkesi ile hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. Eras, eksikliklerin giderilmesi, problemlerin çözülmesi konusunda özellikle insan kaynakları yöneticilerine, konuyla ilgili talepleri ve ihtiyaçlarını ilgili mercilere iletmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Çağrı merkezi sektöründe lider firmalardan bir olan Global Bilgi’den Özlem Temel Demir, şirketlerinde uygulanan ve oldukça verimli sonuçlar aldıkları “Satışın Ev Hali” uygulama detayları konusunda bilgi verdi. Dünyada bu sektörde 100 binin üzerinde evden çalışan olduğunu, şirketlerinin henüz bir yıldır sürdürdüğü çalışmada ise  2011 yılında yaklaşık 60 kişiyi ulaşacaklarını belirtti.  Demir, bu tür bir çalışmanın,  teknik yatırım ve   özelleştirilmiş seçim envanterleri, alternatif eğitim kanalları, sanal sosyal paylaşım platformları , online performans takip araçları  ve farklı aidiyet artırıcı organizasyonlar gibi özelleştirilmiş İnsan Kaynakları süreçlerinin gibi farklı gereksinimleri olduğuna dikkat çekti. Demir ayrıca,  özellikle evden çalışmanın nasıl düzenlenmesi gerektiği ile ilgili bir tebliğe ihtiyaç duyulduğunu da ifade etti.

İnsan Kaynakları Müdürümüz Sn. Hüseyin Pakdoğan önümüzdeki yıl 30. yılını kutlayacak şirketimizde, esnek çalışma türleri arasında yer alan kısmi süreli çalışma ve belirli süreli çalışma gibi uygulamaların kanun yürürlüğe girdiğinden bugüne uygulandığını belirtti. 
Er-Bakır A.Ş. olarak panele katılım sağlayan firma temsilcilerine ve konuşmacılara teşekkür ederiz.

TCMB Kurları (27.05.2024) USD: 32,2031 - EUR: 34,8717 - GBP: 40,9929 Fixing Kurları (26.05.2024) USD: 32,295 - EUR: 34,9626 - GBP: 41,0114 Fixing Pariteler EUR / USD: 1,0826 - GBP / USD: 1,2699